Menü Keresés Belépés Regisztráció
Hungarian Yu-Gi-Oh Website!
Magyarország első számú Yu-Gi-Oh weboldala!
szabalykonyv';

Adatvédelmi Szabályzat

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím.

A ShadowGame.hu internetes lapra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok (1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény) szerint történik.

Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a ShadowGame.hu internetes lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a hirdető ügyfeleivel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá felhasználói vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

Hirdető felhasználók


A ShadowGame.hu piacterén történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:
  • Név
  • Telefonszám
  • E-mail cím
A hirdető felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai szintén rögzítésre kerülnek. A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

A fenti adatok megadásával és a ShadowGame.hu internetes lapon történő hirdetés feladásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatok Üzemeltető által, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy az Üzemeltető a felhasználót piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából e-mail címén közvetlenül megkeresse. A feltöltött személyes adatokat az Üzemeltető a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása az Üzemeltető jogszabályi kötelezettsége.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a hirdető ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, hirdetések jogszabályok szerinti esetleges ellenőrzése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig, piactérre feltöltött hirdetések törléséig.

A felhasználók az adataik megadásával, illetve hirdetés feladásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel felkeresse.

Előfordulhat, hogy egyes felhasználók, a megadott adataiktól és a hirdetésekkel kapcsolatos aktivitásuktól függően más és más hirdetést kapnak.

Látogatók


A ShadowGame.hu internetes lapra látogatók különféle adatai, többek között az IP címük és további forgalmi adatok rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatokat az Üzemeltető csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig, a regisztráció megszűnéséig.

Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogató számítógépén adatcsomagot, úgynevezett cookie-t helyez el. A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás


Az üzemeltető a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Üzemeltetővel fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A felhasználó a ShadowGame.hu lapra történő látogatásával hozzájárul személyes adatainak adatfeldolgozás céljából az Üzemeltető által igénybe vett adatfeldolgozó számára történő továbbadásához.

Személyes adatok eltávolítása


A felhasználónak lehetősége van adatainak módosítására, valamint törlésére. Amennyiben nem kívánja tovább engedélyezni adatainak kezelését, törölheti azt a piactérre feltöltött hirdetéseinek eltávolításával, vagy regisztrációja törlésével.